V letu 2017 bo Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga bomo krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

  • Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020), torej v vsakem od naslednjih let na tretjini šol, ki bodo vključene v Program.
  • Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
  • Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Predvideni povprečni znesek na VIZ je 21.000 €, pri čemer bo višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znašala 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

  • Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
  • Predvideni povprečni znesek na VIZ je 7000 € in je odvisen od velikosti in od tipa šole, pri čemer bo delež sofinanciranja iz ESRR sredstev 50 %.

Razvoj e-storitev in e-vsebin

  • Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Posnetek predstavitve Programa na informativnih dnevih si lahko ogledate na portalu Arnes Video, na voljo so tudi drsnice.

Na zavodih se pojavlja množica vprašanj o Programu. Na vprašanja vam bomo odgovarjali tudi na forumu SIO-2020.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-poštnem naslovu:  in na telefonski številki (01) 479 88 55.

 

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)