Skoči na glavno vsebino

 

Podatki o programu SIO-2020

Naziv operacije: Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020
OP številka projekta: OP20.01577
Številka pogodbe: C3330-17-249000
Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2016-2020


V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

  • Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).
  • Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
  • Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.
  • Priporočila za vzpostavitev strukturiranega ožičenja v šoli.
  • Izjava VIZ z zavezo o dokupu dostopovnih točk.

Nakup nove opreme (IKT)

Razvoj e-storitev in e-vsebin

  • Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Obvezni elementi dopisov in spletnih strani VIZ

Seznam VIZ, ki so končni prejemniki sredstev Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020. VIZ morajo pri vseh dopisih uporabljati dokumente z obveznimi grafičnimi elementi, pripravili smo primer dopisa.

Na spletni strani vzgojno-izobraževalnega zavoda morajo upravičenci z obveznimi elementi predstaviti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Arnes priporoča, da je na naslovni spletni strani VIZ umestijo logotip programa SIO-2020 s povezavo na podstran, na katero umestijo vse obvezne elemente. Primer rešitve za spletno stran, ki že vsebuje vse obvezne elemente, je OŠ Šmarjeta, ki je podstran programa SIO-2020 umestila v vrhnji meni projekti.


Ob objavi javnega razpisa za VIZ je Arnes ravnatelje in direktorje vzgojno-izobraževalnih zavodov povabil na informativne dneve. Zadnji informativni dan je bil namenjen VIZ, na katerih bomo v letu 2019 zgradili brezžično omrežje v sklopu projekta WLAN-2020. Prosojnice si lahko ogledate tukaj.

Na prvih srečanjih je bila predstavljena dokumentacija razpisa, način oddaje vlog, postopek natečaja, podpisovanje pogodb, priporočila za izbiro opreme, sodelavci Arnesa pa so odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev.

Posnetek prvih predstavitev si lahko ogledate na portalu Arnes Video, na voljo so tudi drsnice.

Arnes je pripravil priporočila ob nabavi opreme.

Na zavodih se pojavlja množica vprašanj o Programu. Na vprašanja vam bomo odgovarjali tudi na forumu SIO-2020. Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-poštnem naslovu: sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.


Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)