Skoči na glavno vsebino

Kriteriji upravičenosti do Arnesovih storitev

Vlada RS je kot Arnesov ustanovitelj sprejela kriterije za ugotavljanje upravičenosti do povezave na omrežje ARNES (pdf), ki jim mora ustrezati organizacija ali posameznik, da lahko uporablja storitve omrežja ARNES. V primeru, da na podlagi navedenih kriterijev ni mogoče nedvoumno ugotoviti upravičenost dostopa v omrežje ARNES, o tem na podlagi pisne vloge odloča komisija, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev.

Komisija lahko uporabo storitev omrežja ARNES v skladu z omenjenimi kriteriji odobri tudi začasno. Pozitivna odločitev Komisije organizaciji lahko omogoča, da zaprosi za povezavo svojega lokalnega omrežja v ARNES, za prostor na Arnesovem strežniku ali uporabo kake druge storitve, ki jo Arnes nudi svojim uporabnikom.

Pisno vlogo za presojo upravičenosti do povezave v omrežje ARNES pošljite na:

Arnes, p. p. 71, 1001 Ljubljana, s pripisom KOMISIJI ZA PRESOJO UPRAVIČENOSTI
ali skenirano na naslov: podpora@arnes.si 

Za presojo upravičenosti do storitev Arnesa praviloma zaprosi organizacija; izjeme so kategorije uporabnikov, ki v skladu z omenjenimi kriteriji lahko samostojno zaprosijo za neposredni osebni dostop (zasebni raziskovalci, samostojni kulturni ustvarjalci, invalidi). Vsi našteti morajo priložiti dokazila o svojem statusu.

Pisna vloga za ugotovitev upravičenosti povezave na omrežje ARNES naj vsebuje natančen naziv in naslov organizacije, opis njenega statusa oz. dejavnosti ter žig in podpis pooblaščene osebe.

V opisu organizacije je smiselno navesti npr.

  • dejavnost;
  • financiranje organizacije (stalno oz. projektno financiranje, viri v približnih odstotkih);
  • sodelovanje z ministrstvi, raziskovalnimi organizacijami, šolami …;
  • reference.

Lahko so priloženi tudi drugi podatki oz. dokazila o statusu. Priporočljivo je, da navedete tudi točko kriterijev, za katero domnevate, da dokazujete upravičenost vaše organizacije do povezave v omrežje ARNES.

Iz vloge naj bo razvidno, ali želi organizacija povezati na ARNES svoje računalniško omrežje oz. zgolj e-poštni predal in prostor na Arnesovem strežniku za svojo spletno predstavitev.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)