Skoči na glavno vsebino

Kaj je MOST?

Kratica MOST, množični odprti spletni tečaj, je slovenska različica kratice MOOC, Massive Open Online Course.

V spletni tečaj se lahko prijavi vsak, ki ga obravnavana tematika zanima. Tečaj poteka na daljavo, udeleženci pa prek spletne učilnice dobite gradiva in naloge, ki jih morate za uspešno končanje tečaja predelati in opraviti. Za sodelovanje na tečaju potrebujete le dostop do spleta.

Razvoj

Pri razvoju MOST se je Arnes oprl na Izhodišča in metodologijo izvajanja množičnih tečajev, sodelovali smo strokovnjaki na posameznih področjih in ustanovami. Med drugimi z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoško fakultetoŠolo za ravnateljeZdruženjem ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, oddelkom za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter Fakulteto za družbene vede.

Zakaj bi se udeležili tečaja?

Udeležba je enostavna in brezplačna. Prek spletne platforme do želenih vsebin in informacij dostopate kjerkoli in kadarkoli. Pri učenju ste samostojni, hitrost in pogostost učenja določate sami. Na MOST, ki jih je razvil Arnes, udeleženci sodelujejo v forumih, si medsebojno ocenjuje naloge, rešujejo kvize in opravljajo druge aktivnosti, vezane na tečaj.

MOST varna raba sodobnih tehnologij

Več tisoč udeležencev se je že udeležilo Arnesovega množičnega odprtega spletnega tečaja – MOST – o varni rabi sodobnih tehnologij, ki je predvsem namenjen zaposlenim v izobraževanju, poteka pa dvakrat letno.

Dodatna gradiva o varni rabi interneta in naprav si lahko ogledate tukaj.

MOST v vzgoji in izobraževanju

Arnes je nove množične odprte spletne tečaje na področju vzgoje in izobraževanja razvil v programu SIO-2020 v sklopu projekta e-storitve in e-vsebine.

Digitalne indentitete

Ali na vašem zavodu skrbite za baze uporabnikov? Digitalne identitete so v sodobnem svetu vse pomembnejše.

 • Spoznajte aplikacijo za urejanje e-identitet
 • Prepoznajte prednosti centralnega upravljanja e-identitet
 • Srečajte se z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov

Vodenje in upravljanje VIZ

Vodenje zavoda je lahko bolj učinkovito, če znate pametno uporabiti IKT opremo in spletne aplikacije, ki so vam na voljo.

 • Naučite se uporabljati spletne aplikacije
 • Spoznajte možnosti, ki jih prinaša raba IKT
 • Prepoznajte možnosti za bogatenje pouka

Upravljanje brezžičnih omrežij

Na množičnem spletnem tečaju Upravljenje brezžičnih omrežij vas bomo

seznanili, kako čimlažje urediti podporo uporabnikom za dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM na vaši šoli.

 • Obvladajte podporo uporabnikom za dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM
 • Razumevanje, kako zahtevnim uporabnikom omogočiti dostop do vsebin in naprav v drugem VLANu
 • Poznavanje problematike uporabe IPv6

Spletna predstavitev VIZ

Spletišče je okno v svet za vaš zavod, šolski predmet, projekt, glasilo ali

krožek. Njegova izdelava je enostavna.

 • Naučite se uporabljati Arnes Splet
 • Izdelajte spletišče
 • Uporabljajte vtičnike in gradnike

Uporaba mobilnih naprav v VIZ

Mobilne naprave lahko smiselno uporabite tudi med poukom. Izkoristite

njihove zmogljivosti in prednosti.

 • Spoznajte možnosti uporabe mobilnih naprav
 • Postavite učenca v središče učnega procesa
 • Dosegajte učne cilje z mobilnimi napravami

Spletno anketiranje 

Ustvarjanje anket na spletu je lahko enostavno, na tak vprašalnik pa se

odzove večje število anketirancev.

 • Spoznajte orodje za spletno ankteriranje 1KA
 • Sestavite enostavne ali kompleksne ankete
 • Izdelajte poročilo s tabelami in grafi

Spletne učilnice

Spoznajte dejavnosti, ki jih lahko uporabite kot podporo pri delu z

digitalnimi viri, sodelovalnem učenju, učenju z igrami in pri vrednotenju znanja učencev.

 • Naučite se uporabljati spletne učilnice
 • Izkoristite priložnost za bogatenje pouka
 • Ustvarite strategijo uvajanja spletnih učilnic

E-listovnik

Osvežite pogled na različne oblike učenja in poučevanja in spoznajte

funkcionalnosti e-listovnika.

 • Podprite vašo profesionalno rast z e-listovnikom
 • Prepoznajte možnost rabe e-listovnika v učnem procesu
 • Povežite se z drugimi uporabniki

Varna raba interneta in naprav

Pridobite veščine, ki vam bodo pomagale pri prepoznavanju nevarnosti na

spletu. Udeležbo priporočamo predvsem učiteljem, ki znanje predajo mlajšim.

 • Seznanite se z zaščito vaših naprav
 • Zaščitite vašo zasebnost in digitalno identiteto
 • Poskrbite za svoje zdravje

Varna raba tehnologij za otroke

Poskrbite, da bodo učenci ozaveščeni o varnosti na spletu. Učiteljem tečaj

priporočamo kot orodje, s katerim bodo njihovi učenci znali več. Varnost na spletu ni nikoli odveč.

 • Vključite se v spletno učilnico z gradivi za otroke
 • Ozavestite učence o spletnih nevarnostih
 • Za ureditev dostopa do spletne učilnice zainteresirani izobraževalci pošljite sporočilo na MOST.VO@arnes.si. Časovni okvir si zastavite sami.

Ko postane geografija uporabna

Seznanite se z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, ki vam bodo pomagale pri pripravi in izvedbi vaših šolskih ekskurzij.

 • Spoznajte možnosti, ki jih ponuja spletišče Uporabna geografija
 • Naučite se uporabe osnovnih in zahtevnejših možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih in uporabe le-tega kot mobilne aplikacije
 • Razvijte praktične, življenjske veščine načrtovanja poteka ekskurzije

Upravljanje omrežij na VIZ

V nekaj poglavjih si poglejte dostop do omrežja Arnes, strukturo in elemente omrežij.

 • Spoznajte osnove aktivne mrežne opreme in njihovih nastavitev
 • Naučite se omrežne diagnostike in odpravljanja napak
 • Uporabljajte segmentacijo omrežij – VLAN

Iz šole v splet

Na tečaju boste spoznali, kakšna je vloga IKT v družbi in kako se uporablja v šolstvu.

 • Spoznajte način dela pri izobraževanjih na daljavo
 • Poiščite in ovrednotite gradiva za pouk na spletu
 • Komentirajte spletne objave

Multimedijske vsebine

Naučite se uporabe uporabljati videokonferenče sisteme za izvedbo pouka ali sestanka na daljavo.

 • Spoznajte izbran videokonferenčni sistem
 • Zasnujte video in posnemite kadre zanj
 • Zmontirajte svoj video

Interaktivne vsebine H5P

Spoznajte različne tipe interaktivnih vsebin in njihovo pripravo za lastne potrebe.

 • Spoznajte različne H5P aktivnosti
 • Pripravite lastne primere H5P aktivnosti
 • Vključite H5P gradnik v lastno spletno učilnico

Kaj pravijo udeleženci

Tedenske naloge te prisilijo, da delaš sproti. Lahko se izobražuješ, ko imaš čas. Koristna je izmenjava izkušenj med udeleženci izobraževanja.”

Dejstvo je, da se učimo s prakso. Zato hvalim, da je pogoj za končanje tudi visoka stopnja lastne aktivnosti.

Odlično je, ker lahko delo opraviš, ko imaš čas. Ko ti zaškriplje, ti priskočijo na pomoč.”

Brez stroškov in potovanja sem se naučila zanimivih spretnosti.

Ko pregleduješ ostale naloge, hitro opaziš pomanjkljivosti svoje.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)