Skoči na glavno vsebino

Odgovorna in varna raba storitev omrežja ARNES

ARNES je omrežje, namenjeno predvsem raziskovalni in izobraževalni sferi. Javni zavod Arnes, ki upravlja omrežje in na njem nudi storitve, se financira iz proračunskih sredstev.

Pravico do uporabe storitev omrežja ARNES imajo vse raziskovalne organizacije, izobraževalne ustanove in ustanove s področja kulture ter nekatere druge skupine (invalidne osebe ter organizacije). Natančne pogoje določa Medresorska komisija ministrstev, ki tudi odloča o posameznih primerih, pri katerih ni možna enostavna opredelitev glede na zgornje kategorije.

Pravica do uporabe storitev omrežja ARNES je neprenosljiva, saj je vezana na status organizacije članice oz. njenih uporabnikov. Storitve omrežja ARNES so namenjene predvsem podpori dejavnosti organizacij članic (izobraževalnega procesa, raziskovanja, …) in ne komercialni uporabi.

Organizacija je dolžna skrbeti, da vsi njeni uporabniki spoštujejo pravila odgovorne in varne uporabe storitev omrežja ARNES ter upoštevati pravila obnašanja, ki veljajo v globalnih računalniških omrežjih (pravila obnašanja v javnih medijih, spoštovanje zasebnosti, zasebne lastnine in avtorskih pravic).

Za nedopustno uporabo storitev omrežja ARNES se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega Arnesu ali komu tretjemu nastane ali bi lahko nastala škoda ali pa, v kolikor uporablja omrežje ARNES v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo storitev omrežja ARNES se šteje zlasti:

 1. omogočanje dostopa do omrežja oz. uporabo storitev neupravičenim osebam,
 2. poskus pridobitve in uporabe tuje identitete za uporabo storitev,
 3. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 4. uporaba storitev omrežja ARNES za pridobitniške dejavnosti,
 5. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
 10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov storitvam na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi,
 11. uporaba storitev, ki niso namenjene javni uporabi,
 12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja

Arnes si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe tega omrežja. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice uporabe storitev omrežja ARNES, prav tako si Arnes pridržuje pravico, da v svojem omrežju ne posreduje neželene elektronske pošte ali drugih podatkov, ki bi pomenili kršitev zakonitosti ali dopustne rabe omrežja ARNES.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)