Skoči na glavno vsebino

iOS mail

OPOZORILO: Slike zajemajo najpomembnejše nastavitve. Ostale nastavitve, ki niso prikazane, lahko še vedno po lastni presoji spreminjate.

Osebni podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni. Pri postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite s svojimi, ki jih najdete na Obvestilu o dodelitvi uporabniškega imena.

Opisana namestitev e-poštnega računa je bila testirana na napravi iPhone 12 z operacijskim sistemom iOS 14.3.

Ker gre pri uporabi iOS večinoma za mobilne naprave, ki uporabljajo mobilna ali priložnostna brezžična omrežja, smo privzeto opisali nastavitev varne (SSL) povezave do poštnih strežnikov, ki za odhodno povezavo vedno uporablja Arnes strežnik, neodvisno od omrežja v katerem se nahajate.

1. NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

Za namestitev novega poštnega računa izberite ikono Settings.

V meniju, ki se prikaže, izberite Mail.

Odpre se meni, kjer izberete Accounts.

Sledi izbira gumba Add Account.

V naslednjem meniju izberite Other in zatem Add Mail Account.

V prvem oknu, ki sledi, izpolnite osnovne podatke računa. Torej vaše ime, elektronski naslov, geslo in opis računa, ki je lahko poljubne narave.

Odpre se okno za nastavitev računa, ki je prikazano spodaj. Na vrhu izberite IMAP protokol, v polje Name vpišite svoje ime, v polje Email svoj elektronski naslov in v polje Description ime računa, npr. Arnes.

Pri nastavitvah za dohodno pošto (Incoming Mail Server) vpišite za Host Name imap.arnes.si, za Username svoje uporabniško ime ter za Password svoje geslo.

Pri nastavitvah za odhodno pošto (Outgoing Mail Server) vpišite za Host Name mail.arnes.si, za Username svoje uporabniško ime ter za Password svoje geslo.

Nato pritisnite na gumb Next.

V kolikor ste pravilno vnesli uporabniške podatke, je vaš račun uspešno dodan.

Do svoje elektronske pošte lahko dostopate preko ikone Mail.

Varna povezava za dohodni in odhodni strežnik se nastavi samodejno. Za preverbo nastavitev sledite 2. koraku, ki je opisan spodaj.

2. SPREMINJANJE NASTAVITEV RAČUNA IN NASTAVITEV VARNE POVEZAVE SSL

Za spremembo nastavitev elektronskega poštnega računa izberite ikono Settings.

V naslednjem oknu v meniju izberite Mail in nato Accounts.

V naslednjem koraku izberite Arnesov e-poštni račun:

Nato izberite elektronski naslov, za katerega želite pregledati oz. spremeniti nastavitve.

Odprejo se vam nastavitve za izbrani elektronski naslov. Pojdite na dno nastavitev kjer boste lahko nastavili varno povezavo za odhodno in dohodno pošto.

(1) Pri Outgoing Mail Server (strežnik za odhodno pošto) izberite SMTP oz. mail.arnes.si.

Odpre se okno, kjer se nahajajo nastavitve strežnika za odhodno pošto. Bodite pozorni, da imate nastavljeno varno povezavo SSL. Možnost Use SSL mora biti na “ON”, za Authentication izberite Password ter v polje Server Port vpišite 587. Ko ste vse podatke pravilno vnesli, pritisnite na gumb Done.

(2) V oknu Account izberite še možnost Advanced za pregled in spremembo nastavitev strežnika za dohodno pošto. Možnost Use SSL mora biti na “ON”, za Authentication izberite Password ter v polje Server Port vpišite 993.

Nastavitev varne povezave SSL je s tem končana.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)