Skoči na glavno vsebino

Amis – nivo storitev

V omrežju Amis je zagotovljen naslednji nivo storitev:

Storitev Nivo storitve
razpoložljivost povezave 99,5 %
izguba IP paketov <= 0,3 %
RTT <= 30 ms
čas odprave napake  
  med delavnikom 8 ur
  ostala časovna obdobja 12 ur

Razpoložljivost
Razpoložljivost se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

Izguba IP paketov
Izguba IP paketov se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

RTT (ang. Round Trip Time) časovna zakasnitev paketov od naročnika do ponudnika in nazaj
Časovne zakasnitve paketov na poti od naročnika do punudnika in nazaj se meri v določenem mesecu, pri čemer so izključeni izpadi v časovnem intervalu rednega vzdrževanja meseca ter drugi izpadi skladno s splošnimi pogoji zagotavljanja storitev.

Čas odprave napake
Čas odprave napake je definiran kot časovni interval, ki je potreben za obnovitev omrežne storitve v primeru nerazpoložljivosti omrežnih storitev. Čas odprave napake velja za napake na aktivni ali pasivni opremi v upravljanju ponudnika storitev in ne za drugo opremo v lasti izvajalca.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)