Skoči na glavno vsebino

O storitvah in prenosnikih med izobraževanjem na daljavo

sreda, 22. 7. 2020 12:30

Na Arnesu smo ob koncu šolskega leta izvedli anketo o rabi storitev IKT v vzgojno-izobraževalnih zavodih med epidemijo. Na anketo je odgovorilo 1.274 respondentov, med katerimi je bilo največ učiteljev, 81 %, 16 % informatikov, 10 % ravnateljev, in 2 % pomočnikov ravnateljev (respondenti so lahko izbrali več vlog).

Pomembnost ponudnikov storitev za izobraževanje na daljavo

Pri oceni pomembnosti ponudnikov storitev med izobraževanjem na daljavo so uporabniki ponudnike ocenjevali na lestvici od 1 do 5. Najvišjo povprečno oceno je za storitve prejel Google, 4,1. Uporabniki so kot prednost poudarilipredvsem poznavanje storitev, njihovo uporabnost in širši nabor storitev, ki niso nujno namenjene izobraževanju, kot je na primer iskalnik. Tega večina drugih ponudnikov ne ponuja.

Na drugo mesto so uporabniki uvrstili storitve Arnesa, ki so dobile povprečno oceno 3,9. Med prednostmi so uporabniki poudarili pomoč in podporo Arnesa pri uporabi storitev ter skrb za varnost in zasebnost, saj so podatki uporabnikov v Sloveniji.

Na tretjem mestu pomembnosti je Microsoft s povprečno oceno 3,7. Sledijo storitve drugih ponudnikov, med katerimi so uporabniki največkrat omenili videokonferenčno orodje Zoom. Na petem mestu so storitve e-Asistenta in na šestem mestu storitve Lo.polisa.


Graf 1: Ocena pomembnosti posameznih ponudnikov storitev za izobraževanje na daljavo.

Arnesove storitve za izobraževanje na daljavo

Uporabniki so med storitvami Arnesa najbolj pogosto uporabljali e-pošto, sledijo Arnes Učilnice (spletne učilnice na platformi Moodle) in videokonferenčne storitve, Arnes Splet (spletišča na platformi WordPress) ter Portal SIO, ki predstavlja središčno točko za izobraževanje na daljavo. Rezultati ankete kažejo na veliko raznolikost uporabljenih storitev. Elektronsko pošto so uporabniki ocenili kot najbolj pomembno s povprečno oceno 4.1, sledijo Arnes Učilnice in videokonferenčne storitve s povprečno oceno 3,5. Arnes Učilnice so prejele večji delež ocen najbolj pomembno.


Graf 2: Pomembnost storitev Arnesa za izobraževanje na daljavo.

Učitelji in učenci potrebujejo prenosnike

V anketi so uporabniki odgovorili, da ima 63 % učiteljev ustrezno opremo za delo na domu. V 23 % imajo dovolj opreme, a ta ni vedno ustrezna, na primer za videokonferenčne pogovore (kamere, slušalke, mikrofoni), nekateri si želijo boljšo internetno povezavo. Kar 95 % vprašanih meni, da so za učitelje za delo med izobraževanjem na daljavo primerni prenosni računalniki. Tablične računalnike je kot primerno opremo označilo 19 % vprašanih.


Graf 3: Oprema, ki jo učitelji potrebujejo za izobraževanje na daljavo.

Opremljenost učencev z opremo IKT, ki je primerna za izobraževanje na daljavo, je slabša. 49 % učencev ima primerno opremo za izobraževanje na daljavo. 23 % učencev nima dovolj opreme, v 28 % pa ta na primer ni ustrezna za izvedbo videokonferenc. Kot primerno orodje uporabniki znova izpostavljajo prenosne računalnike, in sicer v 88 %. Med dodatno opremo poleg kamer, slušalk in mikrofonov omenjajo tudi tiskalnike. Prav tako uporabniki poudarjajo, da nimajo vsi učenci dovolj zmogljive internetne povezave.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)