Skoči na glavno vsebino

Kako pripraviti šolo na izobraževanje na daljavo – Miklavž Šef

sreda, 16. 9. 2020 10:26

V času izrednih razmer smo bili prisiljeni na hitro vzpostaviti strukturiran sistem učenja na daljavo. Pri sestavljanju vodil za delo na daljavo so sodelovali učitelji in strokovni delavci OŠ Litija s področja 1. 2. in 3. triade, PP z NIS, PPVI, DSP, spremljevalci, sindikata in ROID.

Izbrano enotno temeljno delovno okolje, v katerem bomo delali na daljavo na OŠ Litija, so Arnesove spletne učilnice (SU), ki temeljijo na odprtokodni aplikaciji Moodle. Preko SU je omogočeno celostno delo z učenci na daljavo. Prav tako omogoča delo e-zbornice. Za lažjo uporabo SU je na voljo aplikacija za mobilni telefon oz. tablico. Za delo na daljavo so na voljo tudi druge programske rešitve. Vendar vsa snov in aktivnosti mora izhajati iz SU šole.

Pri poučevanju na daljavo se srečujemo z različnimi preprekami. Največji težavi pri poučevanju na daljavo sta pomanjkanje spremljanja odziva učencev ter motivacija. Za to moramo glede na kompetence učenca primerno prilagoditi način obravnave, utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja snovi.

Da lahko izvajamo delo na daljavo rabijo tako učitelji kot učenci primerno strojno in programsko opremo, ki pa ni potrebno, da je nova. Prav tako potrebujejo vsi udeleženci v izobraževanju (učenci, učitelji in starši) primerno znanje uporabe IKT.

Predstavitev iz predavanja

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)