V letu 2017 bo Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga bomo krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO 2020. V okviru Programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

  • Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2017, 2018 in 2019), torej v vsakem od naslednjih let na tretjini šol, ki bodo vključene v Program.
  • Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
  • Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Predvideni povprečni znesek na VIZ je 21.000 €, pri čemer bo višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znašala 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

  • Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
  • Predvideni povprečni znesek na VIZ je 7000 € in je odvisen od velikosti in od tipa šole, pri čemer bo delež sofinanciranja iz ESRR sredstev 50%.

Razvoj e-storitev in e-vsebin

  • Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Več podrobnosti o programu SIO 2020 bo znanih v naslednjih mesecih, ko bodo organizirani tudi informativni dnevi za vzgojno-izobraževalne zavode. 

Kontaktirate nas lahko po e-pošti:

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)