Skoči na glavno vsebino

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov v evidenci podatkov o izvajanju videonadzora

Dostop v prostore

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, (01) 479 88 77, dpo@arnes.si                              

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)

(01) 479 88 77, dpo@arnes.si

Namen obdelave osebnih podatkov

  • zagotavljanje nadzora vstopa v službene prostore,
  • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  • vzpostavitev in vodenje zbirke videoposnetkov: 76. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/2022),
  • rok hrambe podatkov: deveti odstavek 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/2022),
  • interni predpisi: Sklep o uvedbi videonadzora.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov[1] osebnih podatkov:

  • policija,
  • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

osebni podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Obdobje hrambe osebnih podatkov

30 dni

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic prosim posredujte pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: dpo@arnes.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:  Ne.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:  Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.


[1] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)