Skoči na glavno vsebino

Navodila za komuniciranje VIZ, vključenih v projekta IR optika 2 ali Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Navodila za komuniciranje VIZ, vključenih v programa IR optika 2 ali Posodobitev omrežij LAN na VIZ, vključujejo napotke za predstavitev aktivnosti na spletni strani VIZ, označevanje VIZ s plakatom in navodila za vključevanje logotipa v dokumente, povezane s projektom.

Navodila za označevanje na spletni strani

Na spletni strani vzgojno-izobraževalnega zavoda morajo upravičenci predstaviti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projektov IR optika 2 ali Posodobitev omrežij LAN na VIZ. Spletna stran VIZ mora vsebovati spodaj naštete obvezne elemente.

Sledijo navodila za označevanje projektov IR optika 2 in Posodobitev omrežij LAN na VIZ.

1. Kratek opis operacije IR optika 2 (če je VIZ vključen v projekt) in/ali kratek opis operacije Posodobitev omrežij LAN na VIZ (če je VIZ vključen v projekt)

IR optika 2

Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

2. Logotipe Arnesa, MVI, NOO in EU

3. Obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

4. Povezavo na spletno stran Načrta za okrevanje in odpornost

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Navodila za označevanje VIZ s plakatom

Vsaj en plakat, predlogo za tisk najdete spodaj, morajo VIZ natisniti in postaviti na vidno mesto, recimo ob vhodu v stavbo. Predloga je namenjena tisku na format A3. VIZ lahko informacije, ki so na plakatu, enakovredno predstavijo tudi na elektronskem prikazovalniku z informacijami.

Navodila za vključevanje logotipa v dokumente

V vsak dokument, povezan z določenim projektom, mora biti vključen ustrezen logotip, oz. vsaj emblem EU z izjavo o financiranju “Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)