Skoči na glavno vsebino

Arnes Zoom: Nove funkcionalnosti za učitelje

ponedeljek, 17. 6. 2024 11:00

Zoom je predstavil nove funkcionalnosti, ki bodo učiteljem olajšale izvedbo izobraževanja ali preverjanja znanja na daljavo. Predstavljamo funkcionalnosti “All screens mode” in “Focus mode” in učiteljem predlagamo, kako jih lahko z orodjem Arnes Zoom učinkovito uporabite pri pouku.

All Screens Mode za skupinsko delo

All screens mode učiteljem omogoča, da od vseh udeležencev zahtevajo deljenje zaslona, kar učitelju omogoča pomikanje po hkratnem pogledu učencev in njihovih deljenih zaslonov. Ta funkcionalnost poenostavi in izboljša pregled med izobraževanjem na daljavo. Med učno uro lahko učitelj omogoči, da tudi učenci vidijo vse deljene zaslone.

Predlogi za učitelje:

  1. Ocenjevanje: Uporabite All screens mode med ocenjevanjem znanja na daljavo. Tako lahko spremljate, kako učenci rešujejo naloge, vidite njihove zaslone in omejite goljufanje.
  2. Skupinsko delo: Med skupinskimi dejavnostmi lahko učenci delijo svoje zaslone in ideje z ostalimi, učitelj pa ima pregled nad delom vseh učencev.
  3. Individualna pomoč: Ko učenci delajo na svojih projektih, lahko učitelj spremlja zaslone vseh učencev in nudi pomoč, kjer je potrebna.

Navodila za aktivacijo načina All screens mode najdete na spleti strani Zooma.

Focus Mode za preverjanje znanja

Focus mode je uporaben za izvedbo izobraževanja na daljavo, saj učencem omogoča, da ostanejo zbrani in delajo na svojih nalogah, ne da bi jih motili drugi. Učitelj lahko vidi vse slike udeležencev, medtem ko drugi udeleženci vidijo le učiteljevo. Pri deljenju zaslona lahko učitelj preklaplja med zasloni, ki jih delijo udeleženci, medtem ko udeleženci vidijo le svoje vsebine. Če učitelj meni, da bi morala vsebina nekega udeleženca biti vidna tudi drugim, lahko enostavno začne deljenje tega zaslona z vsemi udeleženci.

Predlogi za učitelje:

  1. Pouk brez motenj: Uporabite Focus mode med učno uro ali vajami, da bodo učenci osredotočeni na svoje naloge, brez motenj s strani drugih udeležencev.
  2. Pozornost na posamezniku: Med delom na projektih ali vajah lahko učitelj pregleda napredek vsakega učenca posebej in mu nudi povratne informacije.
  3. Preverjanje znanja: Focus mode je koristen pri preverjanju znanja, saj učitelju omogoča spremljanje dela vseh učencev.

Navodila za aktivacijo načina Focus mode prav tako najdete na spleti strani Zooma.

Nove funkcionalnosti Zooma, kot sta All screens mode in Focus mode, so uporabne pri izvedbi izobraževanja na daljavo ali hibridnega izobraževanja. Učiteljem omogočajo boljši pregled nad razredom, povečano zbranost učencev in učinkovito posredovanje znanja. Preizkusite jih in ugotovite, kako lahko z Arnes Zoomom brezplačno podpremo vaš način poučevanja.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)