Skoči na glavno vsebino

Mac Mail

OPOZORILO: Slike zajemajo najpomembnejše nastavitve. Ostale nastavitve, ki niso prikazane, lahko še vedno po lastni presoji spreminjate.

Osebni podatki, uporabljeni v spodnjem primeru, so izmišljeni. Pri postopku nastavljanja jih ustrezno nadomestite z vašimi, ki jih najdete na Obvestilu o dodelitvi uporabniškega imena.

1. NASTAVITEV POŠTNEGA RAČUNA

Za namestitev novega e-poštnega računa izberite možnost Mail in nato Add Account. Ob prvem zagonu programa se čarovnik za nastavitev računa zažene samodejno.

V naslednjem koraku izberite možnost Add Other Mail Account in kliknite gumb continue.

V polje Full Name vnesite želeno ime za prikaz, v polje Email Address vaš elektronski naslov in v polje Password vaše geslo.

Za nadaljevanje kliknite na gumb Create.

Izpiše se opozorilo “Account must be manually configured”. Kliknite na gumb Next.

Odpre se novo okno Incoming mail server info (nastavitve strežnika za dohodno pošto), kjer za Account Type (vrsta računa) izberite IMAP, pod Mail server vpišite imap.arnes.si, v polje User Name vaše uporabniško ime in v polje Password vaše geslo. Za nadaljevanje kliknite na gumb Next.

V naslednjem oknu v polje Port vpišite številko 993 in naredite kljukico pri Use SSL. Za avtentikacijo izberite Password ter kliknite gumb Next.

Prikažejo se vam nastavitve strežnika za odhodno pošto. V polje SMTP Server vpišite mail.arnes.si, v polje User Name vaše uporabniško ime in v polje Password vaše geslo. Zatem kliknite na gumb Create. S tem ste uspešno zaključili postopek ustvarjanja novega poštnega računa.

Odpre se vam okno Accounts, kjer vidite pregled svojih nastavitev.

Za pravilno delovanje poštnega računa sledite še 2. koraku, kjer so opisana navodila za spreminjanje nastavitev računa in nastavitev varne povezave SSL.

2. SPREMINJANJE NASTAVITEV RAČUNA IN NASTAVITEV VARNE POVEZAVE SSL

V osnovnem meniju kliknite na Mail in nato Preferences.

Odpre se okno Accounts, kjer je na voljo pregled nastavitev in možnost spreminjanja nastavitev e-poštnega računa.

V zavihku Account Information pri polju Outgoing Mail Server (SMTP) kliknete na polje  ( izbirni seznam strežnika za odhodno pošto) in nato izberete Edit SMTP Server List…

Odprejo se vam nastavitve strežnika za odhodno pošto. Pri zavihku Account Information v polje Description lahko vpišete poljubno ime računa za odhodni poštni strežnik (ni pogoj). V polje Server Name vpišite mail.arnes.si.

V zavihku Advanced izberite možnost Use custom port in vpišite številko 587. Bodite pozorni, da je obkljukana tudi možnost Use Secure Sockets Layer (SSL). Za Authentication izberite možnost “Password”, v polje User Name vpišite vaše uporabniško ime in v polje Password vaše geslo ter kliknite na gumb OK.

Potrebno je nastaviti še varno povezavo za dohodni poštni strežnik IMAP. V glavnem oknu nastavitev računa, Accounts, kliknite na zavihek . V spodnjem delu okna izberite možnost Use SSL. Vrednost Port-a (vrat) nastavite na 993 in za Authentication izberite možnost “Password”. Nastavitev varne povezave SSL je s tem končana.

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)