Grid v Sloveniji

Prvo gručo so postavili na Institutu Jožef Stefan leta 2004. V letu 2010 smo gručo postavili tudi na Arnesu, saj je Arnes prevzel vodilno vlogo pri vodenju Slovenske iniciative za nacionalni grid.

1. Kaj je grid?
2. NGI
3. Arnesova gruča
4. Za uporabnike
5. Za administratorje
6. Članki in gradiva
7. Kontakt

Kaj je grid?

Grid je skupek večih gruč (ang. cluster), torej skupek računalnikov, ki so postavljeni na različnih, geografsko ločenih, lokacijah in so med seboj povezani v gruče. Te so povezane v večji sistem: omrežje grid. Gruče med seboj povezujeta akademsko internetno omrežje in vmesna programska oprema, tako da za uporabnika delujejo kot homogen superračunalnik.

Pri omrežjih grid gre za razpršena računalniška omrežja, kjer se delijo računalniške kapacitete, ki jih uporabljajo raziskovalci pri skupnih projektih. Grid je osnovan na isti ideji kot splet, vendar gre pri spletu zgolj za porazdeljene podatke, pri gridih pa tudi za delitev računalniške moči in diskovnega prostora.

V Sloveniji lahko grid tehnologije uporabljajo vsi raziskovalci, saj jim je na voljo Arnesova testna gruča. Za uporabo je potrebna zgolj pridobitev digitalnega potrdila.
Uporabnik grida lahko hitro in enostavno opravi zelo kompleksne izračune, saj so mu na voljo računalniki po vsem svetu, uporaba certifikata pa zagotavlja določeno stopnjo varnosti. Raziskave, ki bi sicer na enem računalniku potekale več desetletij, je mogoče s pomočjo grid tehnologij izvesti v nekaj dnevih.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)