Skoči na glavno vsebino

Portal članic in naročanje storitev omrežja ARNES

Portal članic je spletni vmesnik za naročilo in upravljanje storitev.

Dostop do Portala članic s podpisom Sporazuma pridobita odgovorna oseba (ravnatelj ali direktor) in pooblaščenec – oseba, ki je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje storitev omrežja ARNES. Pooblastilo za upravljanje s Portalom članic je na voljo tukaj.

Članica mora redno skrbeti, da so podatki o članici, odgovorni osebi, pooblaščencih in upraviteljih na Portalu članic pravilni.

  1. Naročanje storitev omrežja ARNES
  2. Pridobitev dostopa na Portalu članic
  3. Vloge na portalu članic

Naročanje storitev na Portalu članic

Odgovorna oseba in pooblaščenec lahko naročata in prekineta uporabo storitev omrežja ARNES. Hkrati lahko za vsako posamezno storitev določita enega ali več upraviteljev, ki s storitvijo upravljajo.

Storitve, ki prek Portala članic niso dostopne, uporabniki naročite prek e-pošte. Obrazec za naročilo storitve omrežja ARNES lahko odgovorna oseba in pooblaščenec pošljeta na za to določen e-naslov. Sporočilo morata poslati s svojega e-poštnega naslova določenega v Sporazumu o članstvu v omrežju ARNES. Prav tako morata navesti vse potrebne podatke za izvršitev naročila.

Pridobitev dostopa do Portala članic

Za dostop do Portala članic potrebujete:

  • AAI-račun;
  • in pravice za dostop do Portala članic.

Pravice za dostop do Portala članic lahko pridobite:

Vloge na Portalu članic

Na Portalu članic imate lahko različne vloge.

Odgovorna oseba

Odgovorna oseba je ravnatelj ali direktor, ki ima vse pravice glede upravljanja storitev in dodajanja ter brisanja pooblaščencev in upraviteljev.

Odgovorno osebo lahko zamenjate samo s podpisom dokumenta o njegovi zamenjavi.

Pooblaščenec

Pooblaščenec je ponavadi tista oseba, ki skrbi za informatiko na organizaciji in je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje vseh storitev. Pooblaščenec lahko dodaja in briše upravitelje za posamezno storitev.

Pooblaščenca lahko na Portalu članic zamenja in dodaja samo odgovorna oseba.

Pooblaščenec mora biti oseba, ki je zaposlena na organizaciji članici. Članica ima lahko več pooblaščencev.

Pooblaščenca lahko zamenjate tudi s podpisom dokumenta o njegovi zamenjavi.

Upravitelj storitve

Upravitelja storitve na Portalu članic določita odgovorna ali pooblaščena oseba in lahko upravlja s posamezno ali več storitvami. Storitev ne more naročati ali se od njih odjaviti. Vsaka storitev ima lahko več upraviteljev.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)