Objava VOX posnetkov na video portalu

Na video portalu, lahko objavite tudi posnetke iz VOX spletnih konferenc. Vsi posnetki, ki ste jih na VOXu ustvarili z istim AAI računom, so vidni tudi na portalu Arnes Video.

VOX
vox_recording

Portal
my_vox_asset_add2

 

Do posnetkov dostopa preko “Moji VOX posnetki” v glavnem meniju
my_vox_asset

Na seznamu so vidni le posnetki, ki ste jih ustvarili sami, z istim AAI računom kot ste se prijavili v video portal.

 

Objava

Za objavo VOX posnetka na seznamu izberite gumb “+”.
my_vox_asset_add3

Odpre se vam okno s polji za vpis podatkov o posnetku. Objava na video portalu ni možna, dokler niso vpisani vsi zahtevani podatki (označeno z rdečo). Vpisane podatke potrdite in posnetek objavite z gumbom “objavi posnetek”.
 my_vox_asset_apply2

V kolikor je bil posnetek pred objavo, na VOXu označen kot zaseben, se bo z objavo na video portalu avtomatično spremenil v javnega tudi na VOX portalu. 

VOX posnetki, ki so uspešno objavljeni na video portalu so označeni z zeleno kljukico.
my_asset_vox_ok

 

Informacije o posnetku

Za ogled dodatnih informacij o VOX posnetku, izberite gumb “info”. 
my_vox_asset_add4

Odpre se vam okno z izpisanimi informacijami.
my_vox_asset_info

 

Brisanje VOX posnetka

VOX posnetek, ki je objavljen, iz portala izbrišete z izbiro ikone “smeti”.
my_vox_asset_add5

Odpre se okno z opozorilom, kjer morate svojo odločitev potrditi.

V kolikor bi želeli, da se posnetek izbriše tudi na VOX portalu, označite to možnost. Pozor: v kolikor označite to možnost, bo posnetek trajno izbrisan tudi iz spletnih konferenc VOX.
vox_delete

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)