Osnovna Linux administracija

V tem sklopu je zbranih nekaj osnovnih ukazov ter nasvetov (npr. lokacije datotek) za administriranje strežnika z uporabo terminalskega dostopa (npr. z uporabo SSH odjemalca Putty).

Osnovni ukazi

ls – pregled vsebine mape (list)
cat – pregled vsebine določenega dokumenta
less – pregled vsebine določenega dokumenta
more – pregled vsebine določenega dokumenta
mkdir – ustvarjanje nove mape
rm – brisanje datoteke
pwd – prikaže pot, kjer se nahajamo
touch – ustvarjanje novega dokumenta
cd – dostop do določene mape na strežniku
mv – premakni
cp –
kopiraj

Podrobnosti uporabe ukazov si oglejte tako, da se na strežnik prijavite preko SSH odjemalca, vpišite ukaz

$ man ime_ukaza

Če vas zanima, kako se uporablja ukaz cp, vpišite:

$ man cp

Preverjanje porabe virov

top – preverimo, kateri procesi so zagnani, koliko CPU, spomina je na voljo/porabljenega
free – preverimo, koliko spomina je na voljo/porabljenega
ps – preverimo, kateri procesi so zagnani, koliko CPU, spomina je na voljo/porabljenega

Sprememba gesla

Geslo lahko spremenite z ukazom:
$ passwd

Varnostna kopija baze

Varnostno kopijo baze lahko naredite preko ssh odjemalca (npr. Putty). Po prijavi na strežnik, vpišite ukaz:

# mysqldump -p -u uporabnisko_ime ime_baze > ime_varnostne_kopije.sql

Če želite uvoziti mysql bazo, vpišite naslednje:

# mysql -p -u uporabnisko_ime ime_baze < ime_varnostne_kopije.sql

Dnevniške datoteke

Dnevniške (log) datoteke spletnega strežnika apache se nahajajo v mapi /var/log/httpd/.

V primeru kakršnihkoli težav s strežnikom, svetujemo, da najprej pregledate dnevniške datoteke svojega sistema.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)