Skoči na glavno vsebino

Storitve za člane

Arnes kot upravitelj SIX.SI članom zagotavlja osnovne pogoje in napredna orodja za medsebojno izmenjavo prometa.

Infrastruktura

Na SIX.SI se lahko povežete na dveh lokacijah, ki sta medsebojno redundantno povezani s 100 Gb/s. Na obeh lokacijah je zagotovljeno stikalo proizvajalca Mellanox s priključnimi mesti za vgradne optične pretvornike za ethernet vmesnike. Mogoče hitrosti povezave:

  • 1 Gb/s;
  • 10 Gb/s;
  • 25 Gb/s;
  • 100 Gb/s

Na obeh lokacijah je zagotovljen:

  • redundaten sistem za ustrezno klimatizacijo prostora;
  • redundanten vir električnega napajanja z diesel agregatom;
  • aktiven protipožarni sistem;
  • fizično varovanje, sistem za kontrolo dostopa v prostor, videonadzor;
  • dostop v komunikacijski prostor ob predhodni najavi vsaj en delovni dan pred predvidenim posegom na naslov Arnesa;
  • prisotnost več ponudnikov optike.

Vsak član pridobi naslov IPv4 in IPv6 za usmerjevalnik člana SIX.SI za obe lokaciji z vpisom reverzne preslikave v imenski strežnik (DNS).

Za prioritetno upoštevanje prometa je na razpolago uporaba mehanizmov za zagotavljanje kakovosti (QoS) z eno prioritetno vrsto (queue) z omejevalnikom hitrosti (policer) in eno vrsto za ostali promet.

V primeru potrebe po zasebnih povezavah za izmenjavo prometa (private peerings oz. Closed User Groups) med člani SIX.SI je na razpolago določen nabor VLAN-ov med 3900 in 4000.

Orodja

Dve redundantni postavitvi strežnika usmerjevalnih poti (route server) omogočata zanesljivo izmenjavo prometa.

Spletna aplikacija IXP manager članom SIX.SI omogoča vpogled tako v lastne podatke in povezave kot tudi v javne podatke in povezave ostalih članov. Aplikacija vsebuje tudi dokumentacijo, ki vam bo v pomoč pri konfiguraciji in uporabi.

Medsebojno obveščanje članov SIX.SI poteka prek zaprtega e-poštnega seznama.

Izmenjava znanja in izkušenj

Arnes organizira srečanja članov SIX.SI, na katerih imate priložnost izmenjati svoje izkušnje, pridobiti nova znanja ter vzpostaviti formalno ali neformalno sodelovanje z ostalimi člani.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)