Skoči na glavno vsebino

Kako postanem član

Če izpolnjujete pogoje za članstvo v SIX.SI in se želite na SIX.SI povezati, nam po e-pošti pošljite dopis, v katerem morajo biti navedeni:

Administrativni podatki:

 • uradni naziv podjetja in uradni naslov;
 • davčna številka podjetja;
 • naslov vaše domače spletne strani, na kateri je opisana vaša dejavnost;
 • razlog, zakaj se želite povezati na stičišče omrežij SIX.SI;
 • obrazložitev, zakaj menite, da izpolnjujete pogoje za članstvo;
 • naziv, pod katerim naj bo član objavljen na spisku članov SIX.SI (npr. naziv podjetja, blagovna znamka ipd.).

Kontaktni podatki glede povezave v SIX.SI:

 • odgovorna administrativna oseba (ime, priimek, telefon, e-pošta);
 • operativni kontakt ob delovnikih, med delovnim časom
  (ime in priimek ali oddelek oz. skupina, telefon, e-pošta);
 • 24/7 kontakt samo za nujne primere (telefon, e-pošta).

Tehnični podatki:

 • vaš javni IP-naslovni prostor (tako IPv4 kot IPv6), ki ga boste oglaševali prek SIX.SI in njegov route objekt;
 • vaša številka avtonomnega sistema (ASN);
 • vaš objekt AS-SET v internetnem usmerjevalnem registru (IRR) RIPE NCC, če ga imate.

Podatki glede povezave v SIX.SI:

 • lokacije SIX.SI, na katere se želite povezati;
 • želena hitrost, s katero bi se povezali na stikalo SIX.SI; v primeru povezave na obe lokaciji navedite hitrost za vsako lokacijo posebej;
 • način povezave, na katerega bi se povezali – na način 1 ali 2; v primeru redundantne povezave na obe lokaciji navedite način za vsako lokacijo posebej;
 • okvirni rok, v katerem nameravate realizirati povezavo; v primeru povezave na obe lokaciji navedite okvirni rok za vsako lokacijo posebej.

Na podlagi prejetih podatkov vam bomo poslali dodatna navodila.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)