Skoči na glavno vsebino

Ostali upravičenci

Vlada RS je kot ustanovitelj Arnesa sprejela kriterije za ugotavljanje upravičenosti do povezave na omrežje ARNES (pdf), katerim mora organizacija ali posameznik za uporabo storitve omrežja ARNES ustrezati. V primeru, da na podlagi navedenih kriterijev ni mogoče nedvoumno ugotoviti upravičenosti dostopa v omrežje ARNES, o tem na podlagi pisne vloge odloča komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstva za kulturo. 

Komisija lahko uporabo storitev omrežja ARNES v skladu z omenjenimi kriteriji odobri tudi začasno. Pozitivna odločitev Komisije organizaciji lahko omogoča, da zaprosi za povezavo svojega lokalnega omrežja v ARNES, za pridobitev osebnega klicnega dostopa za svoje sodelavce, za prostor na Arnesovem strežniku ali uporabo kake druge storitve, ki jo Arnes nudi svojim uporabnikom. Pisna vloga za presojo upravičenosti do povezave v omrežje ARNES naj bo poslana na:

Arnes, p. p. 71, 1001 Ljubljana
ali skenirana na naslov: podpora@arnes.si
s pripisom KOMISIJI ZA PRESOJO UPRAVIČENOSTI

Za presojo upravičenosti do Arnesovih storitev praviloma zaprosi organizacija; izjeme so kategorije uporabnikov, ki v skladu z omenjenimi kriteriji lahko samostojno zaprosijo za neposredni osebni dostop (zasebni raziskovalci, samostojni kulturni ustvarjalci, invalidi). Vsi našteti morajo priložiti dokazila o svojem statusu.

Pisna vloga za ugotovitev upravičenosti povezave na omrežje ARNES naj vsebuje natančen naziv in naslov organizacije, opis njenega statusa oz. dejavnosti ter žig in podpis pooblaščene osebe.

V opisu organizacije je smiselno navesti npr.:

  • dejavnost;
  • financiranje organizacije (stalno oz. projektno financiranje, viri v približnih odstotkih);
  • sodelovanje z ministrstvi, raziskovalnimi organizacijami, šolami …;
  • reference.

Lahko pa so priloženi tudi drugi podatki oz. dokazila o statusu. Priporočljivo je, da navedete tudi točko kriterijev, za katero domnevate, da dokazujete upravičenost svoje organizacije do povezave v omrežje ARNES.

Iz vloge naj bo razvidno, ali želi organizacija povezati na omrežje ARNES svoje računalniško omrežje ali pa želi pridobiti neposredni osebni dostop za posamezne sodelavce oz. zgolj e-poštni predal in prostor na Arnesovem strežniku za svojo spletno predstavitev.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)