Skoči na glavno vsebino

Podaljšanje uporabniškega imena – FAQ

1. Zanima me, če lahko obrazcu za podaljšanje uporabniškega imena (za študente) priložim kopijo potrdila o vpisu na fakulteto?

Žal to ni mogoče, potrebujemo originalno potrdilo. Če pa vam le-teh primanjkuje, vam na željo potrdilo pošljemo nazaj.

2. Letos bom pavziral in bom brez statusa. Ali lahko med pavziranjem podaljšam uporabniško ime za eno leto?

Žal veljavnosti uporabniškega imena brez urejenega statusa ne boste mogli podaljšati. Preberite si kriterije upravičenosti dostopa do omrežja ARNES. Če ne boste poslali potrdila o šolanju, vaše uporabniško ime ne bo ukinjeno, ampak bo to leto neaktivno. Na svoji osebni strani, ki vam bo delovala še en mesec po preteku veljavnosti uporabniškega imena, si lahko nastavite posredovanje pošte na drug naslov.

3. Nisem več vpisana na fakulteto, saj sem se redno zaposlila. Ker še nisem končala diplome in diplomskih izpitov, fakulteto redno obiskujem, poleg tega pa mi je “Arnes” v veliko pomoč pri študiju in iskanju informacij v zvezi z opravljanjem diplome, me zanima možnost za podaljšanje uporabniškega imena vsaj še za eno šolsko leto in kakšne podatke bi potrebovali?

V primeru, da ste se zaposlili v organizaciji, ki ima dostop do omrežja ARNES, lahko obdržite obstoječe uporabniško ime. Kot študent ne morete več dostopati do omrežja ARNES, če potrdila o šolanju za tekoče šolsko leto nimate oz. če ste se zaposlili. Do ARNESA pa lahko dostopajo podiplomski študentje (tudi zaposleni).

4. Sem zaposlena v vrtcu. Ali izpolnim obrazec za učitelje ali kakšen drug obrazec?

Zaposleni v vrtcih pošljejo učiteljsko prijavnico oz. obrazec za podaljšanje.

5. Ali lahko dijak dobi uporabniško ime brez podpisa mentorja?

Če želite dostopati do omrežja ARNES kot dijak, nujno potrebujete mentorja. Po dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport lahko dobijo uporabniška imena samo tisti dijaki/učenci, za katere zaprosijo njihovi mentorji oz. učitelji in ne dijaki sami. Mentor je lahko tudi razrednik ali katerikoli učitelj, ki učenca dovolj dobro pozna.

6.  Končal sem osnovno šolo in sem sedaj dijak. Kaj moram storiti za podaljšanje?

Po končani osnovni šoli lahko še vedno obdržite svoje uporabniško ime. Izpolnite prijavnico za dijake, ki jo lahko dobite na naši spletni strani. Pod opombe OBVEZNO vpišite svoje sedanje uporabniško ime in na kuverto pripišite “ZA PODALJŠANJE”.

7. Končal sem srednjo šolo in sem sedaj študent. Kaj moram storiti za podaljšanje?

Po končani srednji šoli lahko še vedno obdržite svoje uporabniško ime. Izpolnite prijavnico za študente, ki jo lahko dobite na naši spletni strani. Pod opombe OBVEZNO vpišite svoje sedanje uporabniško ime in na kuverto pripišite “ZA PODALJŠANJE”.

8. Do sedaj sem bila srednješolska učiteljica in ste mi vedno podaljšali uporabniško ime. Ker bom v novem šolskem letu postala visokošolska učiteljica na fakulteti, me zanima, ali lahko obdržim svoj elektronski naslov in kakšen obrazec moram izpolniti.

Poslati nam morate splošno prijavnico, potrjeno na fakulteti, pod opombe pa obvezno pripišite svoje uporabniško ime.

9. Ali lahko prošnjo za podaljšanje veljavnosti uporabniškega imena oddam po 15. 10.?

Če boste v celoti izpolnjen obrazec za podaljšanje poslali do tega datuma, bo vaše uporabniško ime ves čas aktivno. Obrazci za podaljšanje poslani po 15. 10. bodo prav tako upoštevani, vendar pa je možno, da zaradi velikega števila prispelih prijavnic in obrazcev za podaljšanje, le-ti ne bodo obdelani pred iztekom veljavnosti za to šolsko leto (1. 11.). Torej lahko pride do začasne prekinitve delovanja uporabniškega imena. Ko bo obrazec za podaljšanje vnesen, bo uporabniško ime ponovno aktivno, geslo za dostop bo ostalo nespremenjeno.

10. Zanima me, kam pošljete geslo, če zaprosim zanj kot študent. Ali geslo pošljete univerzi ali meni na dom?

Študentom pošljemo obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena na domači naslov.

11. Sem študent. Ali moram izpolniti tudi podatke o fakulteti (naziv, ulica, poštna št., tel., kraj …) ali zadošča, da izpolnim samo osebne podatke? Namreč, ne vem, kje bi lahko dobil matično številko fakultete. Veljavno potrdilo o vpisu bom priložil.

V tem primeru je treba na prijavnico vpisati le osebne podatke (ime, priimek, domači naslov, telefon) in podpisati Pravila uporabe omrežja ARNES.

12. Trenutno sem na potovanju, vpisala pa sem se na dan odhoda, tako da nisem utegnila poslati potrdila o vpisu na vaš naslov. Sprašujem vas, ali je mogoče kakorkoli podaljšati uporabniško ime vsaj do 10. novembra, ko se vrnem?

V izjemnih primerih lahko uporabniško ime podaljšamo za krajše obdobje (za 14 dni do en mesec).

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)