Skoči na glavno vsebino

Slovenska iniciativa za grid

Arnes je v letu 2009 prevzel vodilno organizacijsko vlogo pri vzpostavitvi in vodenju Slovenske iniciative za grid. Slovenska iniciativa za grid je vstopila med člane Evropske iniciative za grid (European Grid Initiative, EGI), sodelovala pri vzpostavljanju osrednje organizacije EGI.eu, ki je maja 2010 postala evropska institucija za vzpostavitev skupnih evropskih servisov. Ti servisi so nujni za delovanje evropske infrastrukture grid, ki je postala ključen element infrastrukture Evropskega skupnega raziskovalnega področja (European Research Area, ERA).

Razvoj omrežja grid je pod okriljem Evropske komisije potekal 6 let, evropsko iniciativo za grid je prevzel EGI v sodelovanju z nacionalnimi grid iniciativami (NGI). EGI ima trenutno 50 partnerjev, od tega tudi CERN in EMBL kot mednarodni organizaciji in 9 partnerjev iz Azije. EGI se posveča predvsem trajnemu razvoju in vzdrževanju evropskega omrežja grid, pri čemer skrbi za mednarodno sodelovanje nacionalnih omrežij in večjih projektov (npr. HPC, virtualizacija, varnostni mehanizmi, razvoj programske opreme in protokolov ipd.). Vzdržuje in razvija potrebno infrastrukturo (zlasti osrednje servise) in sodeluje v postopkih standardizacije in razvoja programske opreme ter možnosti za medsebojno obratovanje različnih omrežij grid (OpenScience Grid v ZDA). V okviru sodelovanja v EGI, je cilj in naloga Arnesa kot zastopnika slovenskega omrežja SiGNET predstavljati interese nacionalne skupnosti uporabnikov tehnologije grid v Evropi, posredovati med partnerji SiGNET, slovenskega omrežja grid pri izmenjavi znanja in kapacitet, zagotavljati podporo za nacionalne virtualne organizacije ter nuditi tehnično podporo in usposabljanja organizacijam pri vzpostavljanju in priključevanju novih centrov ter končnim uporabnikom pri uporabi tehnologije. Poleg tega slovenska nacionalna iniciativa sodeluje tudi v nordijski kolaboraciji NorduGrid, ki razvija vmesno programsko opremo ARC, na ta način pa je tudi med razvijaci bodoče združene distribucije programskega sklada za grid (Unified Middleware Distribution).

Osrednji servisi, ki zagotavljajo delovanje celotne nacionalne infrastrukture, so postavljeni na Arnesu in Institutu »Jožef Stefan«. Center na IJS je v uporabi že od leta 2004, na Arnesu pa smo osrednje servise in demonstracijsko gručo postavili v prvem četrtletju leta 2010. Ti informacijski servisi omogočajo nadzor nad storitvami (Nagios), odkrivanje prostih kapacitet, podporo za različne virtualne organizacije (VOMS), servis za upravljanje z nalogami (ang. job manager – glite-CREAM in Nordugrid ARC), beleženje v dnevniške datoteke, informacijski sistem (BDII), sistem za popis uporabe (ang. Accounting – APEL) itn. V okviru nacionalne iniciative deluje tudi izdajatelj elektronskih potrdil za delo v znanosti SiGNET CA.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)