Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ

Navodila prikazujejo kako dokumentom priložite priloge in jih preko EDO portala posredujete na Arnes. 

 1. Tripartitni pogodbi je potrebno priložiti:  
  1. podpisano dobavnico, ki služi kot dokazilo, da je oprema prejeta na VIZ,
  2. zahtevek za izplačilo – račun kot dokazilo o nastalih stroških,
  3. fotografije opreme,
  4. tehnično dokumentacijo,
  5. potrdilo o plačilu po plačilu računa za dobavljeno opremo.
 2. Končni kosovnici (T10_potrditev končne kosovnice IKT) je potrebno predložiti:
  1. izjavo o zagotovljenih sredstvih, s katero VIZ jamči, da ima svoj delež sredstev rezerviran na računu (predloga izjave).
 3. Pogodbi o sofinanciranju je potrebno priložiti:
  1. potrdilo o DDV.
Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)