Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ

Navodila prikazujejo kako dokumentom priložite priloge in jih preko EDO portala posredujete na Arnes. Slednje je potrebno v naslednjih dveh primerih:

  1. Tripartitni pogodbi je potrebno priložiti:  
    1. dobavnico, ki služi kot dokazilo, da je roba prejeta na VIZ,
    2. račun kot dokazilo o nastalih stroških,
    3. izjavo o zagotovljenih sredstvih, s katero VIZ jamči, da ima svoj delež sredstev rezerviran na računu,
    4. potrdilo o plačilu.
Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)