Portal članic

Portal članic je spletno orodje, prek katerega članice omrežja ARNES naročajo in upravljajo storitve omrežja ARNES, do katerih so upravičene.

Dostop do Portala članic s podpisom Sporazuma o članstvu in uporabi storitev omrežja ARNES pridobita odgovorna oseba (ravnatelj ali direktor) in pooblaščenec – oseba, ki je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje storitev omrežja ARNES. Pooblaščenec mora biti oseba, ki je zaposlena na organizaciji članici. Dodatne pooblaščence ali upravitelje posameznih storitev se lahko kasneje dodaja in briše na Portalu članic.

Članica mora redno skrbeti, da so podatki o članici, odgovorni osebi, pooblaščencih in upraviteljih na Portalu članic pravilni.

V Portal članic se uporabnik prijavi s svojim AAI-računom, ki ga pridobi tako, da se njegova organizacija pridruži federaciji ArnesAAI kot ponudnik identitet (IdP).

 

  1. Naročanje in upravljanje storitev na Portalu članic
  2. Pridobitev dostopa na Portalu članic
  3. Vloge na portalu članic

 

Naročanje in upravljanje storitev na Portalu članic

Odgovorna oseba in pooblaščenec lahko naročata in prekineta uporabo vseh tistih storitev omrežja ARNES, do katerih je članica upravičena, prav tako jih lahko tudi upravljata.

Hkrati lahko za vsako posamezno storitev določita enega ali več upraviteljev, ki s storitvijo upravljajo. Posamezni upravitelji pa storitev ne morejo naročiti ali prekiniti njene uporabe.

Naročanje in upravljanje storitev uporabnik počne prek spletne aplikacije Portal članic.

V kolikor posamezna storitev za uporabo od članice zahteva sprejetje dodatnih pogojev (poleg Splošnih pogojev uporabe storitev omrežja ARNES), le-te uporabnik potrdi/sprejme ob naročilu.

V kolikor članica še nima urejenega dostopa do Portala članic ali pa le-ta trenutno ni mogoč, lahko odgovorna oseba, pooblaščenec in upravitelji svoje zahteve podajo prek drugih komunikacijskih kanalov:

  • naročanje prek pisnih obrazcev, ki jih na Arnes pošljejo po pošti, e-pošti ali faxu,
  • pomoč in spremembe prek telefona (01) 479 88 00  ali e-naslova .

 

Pridobitev dostopa na Portalu članic

Uporabnik za dostop do Portala članic potrebuje:

  • AAI-račun, katerega uporabi pri AAI-prijavi in
  • pravice za dostop do Portala članic.

Pridobitev AAI-računa

Članica omogoča storitve omrežja ARNES svojim upravičenim končnim uporabnikom tako, da se pridruži federaciji ArnesAAI kot ponudnik identitet (IdP). Vsi uporabniki, ki jih članica vnese v svoj imenik e-identitet in z njimi upravlja, lahko z enotnim AAI-računom dostopajo do storitev omrežja ARNES in drugih storitev federacije ArnesAAI ter mednarodne konfederacije eduGAIN, ki jo upravlja združenje raziskovalnih omrežij GÉANT.

Pridobitev pravice za dostop do Portala članic

Pravice za dostop do Portala članic lahko uporabnik pridobi:

  • s podpisom Sporazuma o članstvu in uporabi storitev omrežja ARNES in
  • z upravljanjem vlog na Portalu članic (prek sistema povabil).

 

Vloge na Portalu članic

Uporabnik ima lahko na Portalu članic različne vloge.

Odgovorna oseba

Odgovorna oseba je ravnatelj ali direktor, ki ima vse pravice glede upravljanja (naročanja in odjave od) storitev ter dodajanja in brisanja pooblaščencev in upraviteljev. Odgovorno osebo se lahko zamenja samo s podpisom dokumenta o njegovi zamenjavi.

Pooblaščenec

Pooblaščenec je večinoma tista oseba, ki skrbi za informatiko na organizaciji in je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje vseh Arnesovih storitev. Pooblaščenec lahko dodaja in briše upravitelje za posamezno storitev. Pooblaščenca lahko zamenja in dodaja na Portalu članic samo odgovorna oseba. Pooblaščenec mora biti oseba, ki je zaposlena na organizaciji članici. Članica ima lahko več pooblaščencev.

Upravitelj storitve

Upravitelj storitve je na Portalu članic s strani odgovorne osebe ali pooblaščenca določena oseba, ki lahko upravlja s posamezno ali več storitvami. Storitev ne more naročati ali se od njih odjaviti. Vsaka storitev ima lahko več upraviteljev.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)