Arnes Zoom

Prijava v storitev

Storitev Arnes Zoom je dosegljiva na povezavi https://arnes-si.zoom.us/. Po kliku na povezavo se odpre spletna stran, kjer morate izbrati možnost Sign in in nato opraviti prijavo z AAI-računom vaše organizacije. V pomoč pri AAI-prijavi vam je lahko vodič dosegljiv na naslednji povezavi: https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/aai/prijava-z-uporabo-aai-racuna/.

Prijava z gostujočim AAI računom oblike @guest.arnes.si, ki ga pridobite v sklopu Arnes uporabniškega računa, ni mogoča. Ob prijavi priporočamo še, da imate v profilu svojega AAI računa nastavljen e-naslov z domeno vaše domače organizacije. E-naslov z domeno @guest.arnes.si uporabljajte le, če naslov z domeno organizacije ni na voljo.
Pravilnost podatkov AAI računa lahko preverite na povezavi https://aai.arnes.si/test/arnesaai/.

Pridobitev licence

Po uspešnem vpisu v storitev lahko v desnem zgornjem kotu preverite, kateri tip licence ste na podlagi vašega AAI-računa pridobili. Možnosti sta dve, ‘LICENSED’ in ‘BASIC’ tip licence. Tip je razviden po kliku na sivo ikono možica v desnem zgornjem kotu, v kolikor je po kliku na ikono razvidno, da ste pridobili ‘LICENSED’ tip licence, ima vaš AAI-račun ustrezno nastavljene atribute, saj vam je bila dodeljena pro licenca, ki ima v primerjavi z ‘BASIC’ licenco to prednost, da je dolžina trajanja video konference neomejena. Vsak ‘LICENSED’ uporabnik ima lahko na konferenci do 300 udeležencev.
Do slednjih licenc so upravičeni pedagoški delavci na srednjih, osnovnih in glasbenih šolah ter vzgojitelji v vrtcu in dijaških domovih, do ‘BASIC’ licenc pa učenci. Enako informacijo lahko pridobimo v podrobnostih profila: User Type.

This image has an empty alt attribute; its file name is zoom3-2.png

Uporaba

Na povezavi https://podpora.sio.si/videokonference-zoom-webinar-7 si lahko ogledate koristen webinar o uporabi Zooma.
Osnovne napotke za uporabo storitve najdete na naslednji povezavi: https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/podpora-arnes-zoom/uporabnikova-osebna-soba/.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)