Za uporabnike omrežja Arnes

Katera je moja matična organizacija? Organizacija, kjer se šolate ali ste zaposleni. Arnes ni vaša matična organizacija, zato samo kot uporabnik omrežja Arnes niste upravičeni do uporabniškega računa Eduroam.
Kako ugotovim, ali je matična organizacija že vključena v sistem Eduroam? To preverite v spisku organizacij, ki so vključene v sistem Eduroam  Eduroam.si.
Kje dobim uporabniški račun Eduroam? V ustrezni službi matične organizacije. Postopek preverite tudi na domači strani matične organizacije (povezavo najdete na Eduroam.si)
Kaj potrebujem za dostop do omrežja Eduroam? Kaj potrebujemo za povezavo 
Kako si nastavim napravo za dostop do omrežja Eduroam? Navodila za povezavo 
Kam se obrnem, če imam težave z dostopom ali gostovanjem? Na službo za pomoč uporabnikom v matični organizaciji. Postopek preverite tudi na domači strani matične organizacije (povezavo najdete na Eduroam.si)
Kam se obrnem, če na matični organizaciji še ni Eduroama? Na ustrezno službo v matični organizaciji. Oni vam bodo razložili, kdaj bo omrežje Eduroam na organizaciji vzpostavljeno. Če še niso seznanjeni z omrežjem Eduroam, jih usmerite na Arnes (Eduroam.si)

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)