Skoči na glavno vsebino

Partnerji konzorcija SLING vstopili v nov evropski projekt EuroCC 2

ponedeljek, 27. 2. 2023 14:10

Od 7. do 9. februarja 2023 je v Stuttgartu potekal prvi sestanek partnerjev projekta EuroCC 2 – Nacionalni kompetenčni centri v okviru faze 2 EuroHPC, ki je zaznamoval tudi začetek projekta, v katerem zopet sodelujejo člani konzorcija SLING.

Projekt EuroCC 2 predstavlja nadaljevanje projekta EuroCC, ki se je odvijal od septembra 2020 do konca leta 2023 v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020. V njem je sodelovalo 36 članic in pridruženih članic, koordinirala pa ga je Univerza v Stuttgartu, ki je tudi koordinator projekta EuroCC 2 in organizator letošnjega prvega sestanka v Stuttgartu. Cilj projekta EuroCC je bil dvig nivoja uporabe tehnologij visokozmogljivega računalništva, visokozmogljive podatkovne analitike in umetne inteligence v sodelujočih državah. V ta namen so bili vzpostavljeni Nacionalni kompetenčni centri HPC (NCC), katerih naloga je nacionalno usklajevanje dejavnosti na več področjih, ki so povezana s superračunalništvom. Kompetenčni centri prav tako služijo kot glavna kontaktna točka za uporabnike s področij znanosti in industrije, za sedanje in prihodnje strokovnjake s področja visokozmogljivega računalništva ter širšo javnost.

Arnes je v projektu prevzel vodenje nacionalnega kompetenčnega centra za HPC, sodelovanje pri usposabljanju in razvoju potrebnih veščin za rabo HPC, nudenje sistemske podpore in podpore prve stopnje, promocijo in ozaveščanje. V projektu je sodelovalo še devet partnerjev članic SLING: Arctur d. o. o., Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Institut informacijskih znanosti, Institut “Jožef Stefan”, Ministrstvo za javno upravo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.

39 članic iz 33 evropskih držav

Delovanje in razvoj aktivnosti nacionalnih kompetenčnih centrov se z letošnjim letom nadaljujeta v projektu EuroCC 2, v katerem sodeluje 39 članic in pridruženih članic iz 33 evropskih držav. Projekt poteka v okviru programa Evropske unije Digitalna Evropa od začetka leta 2023 do konca 2025.

V tem obdobju so načrtovani naslednji cilji in aktivnosti:

  • pospešiti prenos znanja z intenzivnejšim mednarodnim sodelovanjem in tako prispevati k skupnemu napredku na področju superračunalništva v evropskih državah ter izboljšati podporo ciljnim skupinam z vključevanjem mednarodnih strokovnjakov;
  • razviti portfelj storitev za podporo MSP in velikim podjetjem, vključno s tehničnim/raziskovalnim strokovnim znanjem in industrijskimi svetovalnimi storitvami za zagotavljanje znanja in izkušenj, podpore, ustreznega usposabljanja ter dostopa do obstoječih virov HPC;
  • nadaljnji razvoj avtomatiziranega ocenjevalnega orodja (AAT) za prihodnjo uporabo za ISV in NCC;
  • podpirati odnose med industrijo in akademsko sfero na področju superračunalništva, sodelovanje med podjetji, univerzami in raziskovalnimi organizacijami;
  • promovirati uporabo tehnologije v nacionalnem in regionalnem okviru ter podpirati razvoj programskih kod in algoritmov za spodbujanje uporabe zmogljivih superračunalnikov;
  • vključevanje nacionalnih spletnih mest za gostovanje, dokumentacijskih storitev, repozitorijev kod in informacijskih storitev z namenom, da se zagotovita osrednje vozlišče za dostop do portfelja storitev in kontaktna točka za podporo vsem uporabnikom;
  • vzpostavitev zveznega dostopa in upravljanja podatkov ter repozitorijev kod (v sodelovanju z drugimi gostiteljskimi mesti EuroHPC in širšo skupnostjo);
  • sodelovanje v CASTIEL 2 in in drugih EuroHPC JU aktivnostih, npr. s centri odličnosti in EDIH;
  • podpirati dejavnosti razširjanja in komuniciranja NCC z namenom zagotavljanja prepoznavnosti dela NCC v nacionalni skupnosti in zunaj nje;
  • podpirati organizacijo nacionalnih mrež in sodelovanje z drugimi NCC (npr. dogodki, delavnice) ter med drugim izpostaviti vprašanja upravljanja pravic intelektualne lastnine.

Sodelovanje petih partnerjev SLING

Slovenski NCC v projektu EuroCC 2 sodeluje kot konzorcij petih partnerjev SLING, ki ga vodi Arnes. Ostali partnerji v projektu so Arctur d. o. o., Institut »Jožef Stefan«, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Po uradnem začetku projekta EuroCC 2 v Stuttgartu smo se 21. februarja 2023 na celodnevnem srečanju sestali partnerji, ki sodelujemo v NCC Slovenija, z namenom, da pregledamo dosežke projekta EuroCC. Sledile so predstavitve časovnega in finančnega poteka projekta EuroCC 2 ter posameznih nalog.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)