Skoči na glavno vsebino

 

Pogoji članstva

Član SIX.SI mora imeti*:

 • status ponudnika vsaj ene od naslednjih storitev: – ponudnik internetnih storitev – ponudnik internetnih vsebin – ponudnik gostovanja;
 • lastno javno spletno stran z opisom svojih dejavnosti, iz katerih je razvidno, da ima status ponudnika vsaj ene od zgoraj zahtevanih storitev;
 • lasten javni IP-naslovni prostor;
 • lastna številka avtonomnega sistema (ASN);
 • usmerjevalne poti, vpisane kot route(6) objekte v internetnem usmerjevalnem registru (IRR) RIPE NCC.

*Član SIX.SI, kateremu se je status spremenil in tako ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v SIX.SI, mora o tem takoj obvestiti upravitelja SIX.SI in začeti postopek za prenehanje članstva v SIX.SI. Upravitelj SIX.SI lahko člana SIX.SI kadarkoli pozove, da pojasni, ali še vedno izpolnjuje pogoje za članstvo v SIX.SI. V primeru neodzivnosti ali v primeru neizpolnjevanja pogojev se sproži postopek za prenehanje njegovega članstva v SIX.SI.

Splošni pogoji

 • SIX.SI je namenjen lokalni izmenjavi prometa IP med ponudniki interneta, ponudniki vsebin in ponudniki gostovanja.
 • Omrežje SIX.SI se ne uporablja za splošen dostop člana do interneta (angl. IP transit).
 • Infrastruktura SIX.SI se ne sme uporabljati za interni promet člana.
 • Na en vmesnik na stikalu SIX.SI se ne sme priključiti več članov SIX.SI.
 • Izmenjava prometa z izobraževalnim in raziskovalnim omrežjem ARNES.
 • Vsa oprema člana, ki se nahaja v prostoru SIX.SI, je lahko namenjena le povezavi člana na SIX.SI.
 • V postopku priklopa na SIX.SI član posreduje Arnesu vse zahtevane podatke.
 • V primeru spremembe katerega od že posredovanih podatkov mora član o tem obvestiti Arnes.
 • Arnes ne upravlja in ne nastavlja opreme člana SIX.SI.
 • Arnes ne prevzema odgovornosti za opremo člana, ki se nahaja v prostoru SIX.SI, zato svetujemo ureditev zavarovanja.
 • Arnes  ima pravico člana SIX.SI, za katerega se ugotovi, da krši pravila, odklopiti s stikala SIX.SI.

Tehnični pogoji

 • Urejena optična povezava do ene ali obeh lokacij SIX.SI. Vsaka optična povezava naj se pred predajo v uporabo preveri z OTDR meritvijo in meritvijo slabljenja (power meter), da bomo lahko pred pričetkom del preverili ali je celotna optična trasa res v celoti povezana in ali je izmerjeno slabljenje v mejah delovanja predvidenih optičnih pretvornikov (SFP, SFP+).
 • Usmerjevalnik prometa z usmerjevalnim protokolom BGP na strani člana.
 • Zagotovljen ustrezen optični pretvornik (SFP, SFP+) za stran stikala SIX.SI in optična povezovalna vrvica od optičnega delilnika v prostoru SIX.SI do stikala SIX.SI. Za točne podatke o ustreznem optičnem pretvorniku in o dolžini povezovalne vrvice za vsako lokacijo SIX.SI vzpostavite kontakt z Arnesom.
 • Usmerjevalnik prometa (router) člana SIX.SI mora vzpostaviti BGP peering z obema SIXSI strežnikoma usmerjevalnih poti (SIX.SI route server 1 in SIX.SI route server 2), pri čemer velja:
  • ena fizična povezava člana na SIX.SI = en BGP router-id na strani člana SIX.SI = BGP peering z obema SIX.SI strežnikoma usmerjevalnih poti.
 • Vzpostavljena izmenjava prometa z izobraževalnim in raziskovalnim omrežjem ARNES.
 • Če član želi prek strežnika usmerjevalnih poti oglaševati tudi usmerjevalne poti, ki v internetnem usmerjevalnem registru (IRR) RIPE NCC niso neposredno vpisane pod njegovo številko ASN, mora imeti v IRR RIPE NCC vpisan ustrezen objekt AS-SET, v katerem so te poti vpisane.
 • Član lahko oglašuje le usmerjevalne poti z natančno tako dolžino predpon (prefiksov), kot je vpisana v IRR RIPE NCC. Če poleg teh želi oglaševati tudi bolj specifične poti z daljšimi predponami, mora tudi slednje vpisati v IRR RIPE NCC. Najkrajša in najdaljša dolžina predpon, ki jih strežnik usmerjevalnih poti (route server) še sprejema: IPv4: od (vključno) /8 do (vključno) /25 IPv6: od (vključno) /16 do (vključno) /48

Dva načina povezave na SIX.SI

1. Običajni način – usmerjevalnik prometa člana SIX.SI se NE nahaja na lokaciji SIX.si:

 • Povezava med lokacijo SIX.SI in lokacijo usmerjevalnika prometa, ki bo omrežje člana povezal na SIX.SI, mora biti zasnovana na optičnih vlaknih. Zaradi zagotavljanja kakovosti povezave med usmerjevalnikom in stikalom SIX.SI so dovoljeni zgolj ethernet pretvorniki, ethernet prek CWDM/DWDM ter ethernet prek SDH/OTN brez statističnega multipleksiranja.
 • Izbirno so na povezavi dovoljena tudi ethernet stikala, ki morajo v celoti biti v lasti in upravljanju člana, ki se priključuje na SIX.SI. Uporaba vmesnih ethernet stikal se odsvetuje zaradi težav pri zagotavljanju ustrezne kakovosti povezave.
 • V omaro SIX.SI se lahko vgradi zgolj pasivno optično opremo in ethernet pretvornike (19″ raster).

2. Dodatni način – usmerjevalnik prometa člana SIX.SI se nahaja na lokaciji SIX.SI:

 • Član ima v Arnesovi komunikacijski omari v prostoru SIX.SI za vso svojo opremo na voljo skupno 3 HU (rack hight units) prostora, brez polic.
 • Usmerjevalnik prometa posameznega člana mora biti primeren za vgradnjo v 19″ komunikacijsko omaro.
 • Dostavo, montažo in vzdrževanje lastne opreme v prostoru SIX.SI ureja član po vnaprejšnjem dogovoru z Arnesom.

Nastavitve stikala SIX.SI

Stikalo SIX.SI upravlja in nadzira izključno Arnes. Za zagotovitev varnosti in stabilnosti omrežja SIX.SI so na vmesnikih proti članom SIX.SI naslednje nastavitve:

 • statična nastavitev v lokalno omrežje SIX.SI;
 • vmesnik člana je skonfiguriran tako, da sprejema le neoznačene Ethernet okvire (untagged Ethernet Frames, access port only, no vlan configuration)
 • prepoved povezave do naprave, ki deluje kot ethernet stikalo. Na vmesnik proti članu je lahko povezana le naprava, ki deluje kot usmerjevalnik;
 • na vsako posamezno povezavo člana je lahko povezan le en sam vmesnik usmerjevalnika člana SIX.SI z enim samim in nespremenljivim naslovom MAC. Če stikalo SIX.SI na vmesnik člana prejme ethernet okvir z nekega drugega MAC-naslova, se ta vmesnik začasno samodejno izključi;
 • začasna izključitev v primeru prejema paketa protokola Spanning Tree (BPDU).

Nastavitve na usmerjevalniku člana SIX.SI:

Član mora pri nastavitvah svojega usmerjevalnika upoštevati:

 • uporabo usmerjevalnega protokola BGP;
 • v primeru uporabe strežnika usmerjevalnih poti je treba vzpostaviti BGP-povezavo (BGP peering) z obema postavitvama omenjenega strežnika. V tem primeru mora biti na usmerjevalniku člana omogočen sprejem usmerjevalnih poti od strežnika, ki je v drugem avtonomnem sistemu kot posredovana pot, na primer “no bgp enforce-first-as” na usmerjevalnikih Cisco;
 • usmerjevalnik člana za vse oglaševane usmerjevalne poti nastavi BGP next-hop na svoj IP-naslov v omrežju SIX (“next-hop self”);
 • izklop funkcije “proxy ARP” na vmesniku proti stikalu SIX.SI;
 • maksimalna velikost paketa IPv4 in IPv6 (MTU) je 1500 bytov;
 • za izmenjavo lokalnega prometa med člani SIX.SI so potrebni in dovoljeni le ethernet okvirji IPv4 in IPv6 ter ARP. Primeri dobre prakse nastavitev usmerjevalnika na strani člana SIX.SI so na voljo na IXP managerju, pod zavihkom dokumentacija. Dostop do omenjene dokumentacije dobi član v postopku priklopa na SIX.SI.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–20:00)